0 Coșul meu
Adăugat în coș
  Ai produse în coș
  Ai 1 produs în coș
   Total

   Politică de confidențialitate   Informații generale
   Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L, cu sediul România, Com.Sînmartin, str.Octavian Goga, nr.49, Jud.Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J5/67/2015, având Cod Unic de Înregistrare RO33981070, email : office@partystore.ro, telefon +40799272789, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.partystore.ro care aparține societății PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L, care, conform dispozițiilor GDPR 679/2016 (UE) are obligația de a colecta, administra și prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile menționate , datele cu caracter personal pe care ni le furnizați.

   Definiții:
   Date cu caracter  personal  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare.
   Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.
   Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
   Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
   Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

   1. Dacă sunteți client al Site-ului www.partystore.ro și lansați o comandă vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, număr de telefon,
   date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu: comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul partystore.ro precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

   2 . În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator fără a finalize o comandă pe partystore.ro , se va solicita : nume/ prenume, adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul de telefon de contact, parola, în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de partystore.ro iar contul creat va fi șters automat.
   3 . Dacă sunteți vizitator al partystore.ro se vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel: adresă e-mail și parolă.

   Scopurile și temeiurile de prelucrării
   . Scopul colectării datelor este menționat mai jos. 

   • executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), încheiat între un profesionist și un consumator;
   • îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit.c) care îi revine societății de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor și a retururilor

   1. Dacă sunteți client al Site-ului, PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

   • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L , definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L

   • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L  în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

   • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi prin intermediul Site-ului.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței de abonare la newsletter, iar pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale sau prin bifarea căsuței de dezabonare la newsletter disponibilă pe site.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

   •   în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

   2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

   • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi , prin intermediul Site-ului.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
   Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site, iar pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. sau prin bifarea căsuței de dezabonare la newsletter disponibilă pe site.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

   • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor/ clienților Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
   Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

   Durata pentru care vă prelucrăm datele:

   Ca principiu, PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
   În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
   În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, printr-o solicitare la adresa office@partystore.ro , PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L va interpreta această acțiune ca opțiune a dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri.. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos prin solicitare la adresa de e-mail: office@partystore.ro. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
   Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.   Dezvăluirea datelor cu caracter personal

   Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, servicii de contabilitate și salarizare), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

   • pentru administrarea Site-ului;
   • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către PREMIERE PRODUCTIONS S.R.L prin intermediul Site-ului;
   • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
   • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
   •  pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
   • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


   Transferul datelor cu caracter personal

   Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.

   Drepturile de care beneficiați:

   • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, 
   • dreptul de acces la datele dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
   • dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră personale, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
   • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale, când acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
   • dreptul de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri: când persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor, când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
   • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
   • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. Vă puteți exercita drepturile menționate anterior dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
   • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

   Pentru orice întrebări suplimentare sau nelămuriri cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă puteți adresa în scris printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa sediului sau la adresa de email: office@partystore.ro , cu o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.
   Datele colectate se prelucrează numai în scopurile menționate în prezenta politică de confidențialitate de către deținătorul site-ului și nu sunt înstrăinate decît în condițiile menționate mai sus.